Unikanie Hypes I Mity w marketingu internetowego


Prowadzi to do niewinnych ludzi w drodze zepsutych marzeń i opróżnia bankowych długów niezabezpieczonych. Wiedz, że osoba chce się i planować drogę do zdobycia wielu.